“Bistüri” ya da doğru yazımıyla “bistürü,” cerrahi işlemlerde kullanılan kesici bir alettir ve birçok açıdan hayatımızda önemli bir rol oynar. Aşağıda ana ve alt başlıklar ile tek tek açıklamaya çalıştığımız bütün bu kullanım alanları, bistürinin sağlık sektöründe ve hastaların yaşamlarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu araç, tıp dünyasında çeşitli cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilir.

Bistüri Nedir?

Bistürinin Kelime Anlamı nedir?

Bistürinin kelime kökeni Latince’den gelmektedir. “Bistoury” veya “bistouri” terimleri, Latince “bifurcus” kelimesinden türetilmiştir, ki bu kelime “iki tarafı olan” veya “iki ağızlı” anlamına gelir. Bu, bistürinin genellikle iki keskin kenarı olan cerrahi bir alet olduğunu belirtir. Bistüri, Latince kökenine dayanarak, iki kenarı olan keskin bir cerrahi bıçak anlamına gelir.

Tıbbi Cerrahideki Kökenleri ve Tarihçesi

Bistürinin tıbbi cerrahideki kullanımı, antik dönemlere kadar uzanır. M.Ö. 5000-7000 yılları arasında, Mısırlılar ve Mezopotamyalılar, cerrahi müdahalelerde kullanılmak üzere metal aletler geliştirmişlerdir. Ancak, bu aletler genellikle kaba ve sınırlı keskinlikteydi.

Antik Yunan döneminde, ünlü cerrah Hippokrates, cerrahi müdahalelerde daha keskin ve hassas bir alet olan bistürinin kullanımını teşvik etti. Ancak, bu dönemde bistüriler genellikle metal veya kemikten yapılmış basit aletlerdi.

Ortaçağ’da, cerrahi alet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bistürilerin tasarımı ve kullanımı daha da ilerledi. Rönesans dönemi, cerrahi aletlerin tasarımında büyük bir evrimin yaşandığı bir dönemdi. Yüksek kaliteli çeliklerin kullanımı ve cerrahi aletlerin daha ince, keskin ve özelleştirilmiş hale getirilmesi, bistürinin cerrahi pratiğindeki önemini artırdı.

Modern tıbbi cerrahide, bistüriler genellikle paslanmaz çelikten yapılır ve tek kullanımlık veya sterilize edilebilir şekilde üretilir. Elektrikli bistüriler ve lazer teknolojisi gibi yenilikler, cerrahi müdahalelerde bistürinin rolünü daha da genişletmiştir.

Bistüriler, tıp tarihinde önemli bir evrim geçirerek cerrahi uygulamalarda vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Günümüzde, cerrahlar tarafından hassas ve kontrol edilebilir kesimler için kullanılan bu alet, cerrahi pratiğin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bistürinin Yapısı ve Çeşitleri Nelerdir?

Bistürinin Anatomik Yapısı ve Bileşenleri:

Bistüriler, genellikle bir sap (handle) ve bir bıçaktan (blade) oluşan basit, ancak etkili cerrahi aletlerdir. Anatomik yapısı şu şekilde açıklanabilir:

 • Sap (Handle): Bistürünün kullanımını sağlayan ve genellikle elin tutulduğu kısım. Sap, ergonomik bir tasarıma sahiptir ve cerrahın rahat bir şekilde kontrol sağlamasına yardımcı olur.
 • Bıçak (Blade): Bistürün kesme işlevini gerçekleştiren, genellikle ince ve keskin metal parçası. Bıçaklar, farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir, bu da cerrahi işlemlerde çeşitli kesme ve kazıma ihtiyaçlarına cevap verebilmelerini sağlar.
 • Bağlantı Noktası: Sap ve bıçak arasındaki bağlantı noktası, bistürün stabilitesini ve güvenliğini sağlar. Bu nokta, bıçağın sap ile sağlam bir şekilde birleşmesini ve kullanım sırasında güvenilirliğini korumasını sağlar.

Farklı Türdeki Bistürilerin Özellikleri:

Büstüri uçları

Büstüri uçları

 • Bistüri ucu No 10 nedir? #10 Bıçaklar: Genellikle genel cerrahi işlemlerde kullanılır ve yuvarlak bir ucu vardır. Kesi yaparken kontrolü artırmak için tasarlanmıştır.
 • Bistüri ucu No 15 nedir? #15 Bıçaklar: Küçük ve düz bir uca sahip olan bu bıçaklar, ince ve hassas kesimler için kullanılır. Genellikle dermatolojik ve plastik cerrahi uygulamalarda tercih edilir.
 • Bistüri ucu No 11 nedir? #11 Bıçaklar: Uzun, düz ve keskin bir uca sahip olan bu bıçaklar, genellikle biyopsi veya dikiş alma gibi işlemlerde kullanılır.
 • Bistüri ucu No 22 nedir? #22 Bıçaklar: Kesi işlemleri sırasında daha fazla keskinlik ve hassasiyet sağlamak için tasarlanmış olan bu bıçaklar, genellikle oral cerrahi ve diş hekimliğinde kullanılır.
 • Elektrikli Bistüriler: Bu tür bistüriler, cerrahi işlemlerde daha fazla hassasiyet ve kontrol sağlamak amacıyla kullanılan elektrikle çalışan cihazlardır. Elektrikli bistürilerin bıçakları genellikle değiştirilebilir.
 • Lazer Bistüriler: Lazer teknolojisi, cerrahi işlemlerde kullanılan özel bistürilerle entegre edilmiştir. Lazer bistüriler, kesim sırasında kanamayı en aza indirir ve daha hızlı iyileşme sağlar.

Her bir bistürü türü, belirli cerrahi ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Cerrahlar, operasyon gereksinimlerine uygun olan bistürü türünü seçerken dikkate almalıdır.

Bistüri Kullanım Alanları Nerelerdir?

Tıp Alanında Bistürinin Kullanıldığı Cerrahi Prosedürler:

 • Genel Cerrahi: Bistüriler, organ transplantasyonları, apendektomiler, herni onarımları ve diğer birçok genel cerrahi prosedürde kullanılır.
 • Ortopedik Cerrahi: Eklem ve kemik ameliyatları, kırık onarımları ve eklem protezi yerleştirme gibi ortopedik cerrahi işlemlerde bistüriler kullanılır.
 • Göz Cerrahisi: Katarakt ameliyatları, göz kapağı düzeltmeleri ve lazer görme düzeltme prosedürleri gibi göz cerrahisi işlemlerinde bistüriler kullanılır.
 • Kardiyovasküler Cerrahi: Kalp bypas operasyonları, kalp kapaklarındaki onarımlar ve damar cerrahisi gibi kardiyovasküler prosedürlerde bistüriler kullanılır.
 • Nörocerrahi: Beyin tümörü çıkarılması, sinir sıkışmalarının düzeltilmesi ve epilepsi cerrahisi gibi nörolojik cerrahi işlemlerinde bistüriler kullanılır.
 • Plastik Cerrahi: Estetik ve rekonstrüktif cerrahi prosedürler, yüz germe operasyonları ve meme rekonstrüksiyonu gibi plastik cerrahi işlemlerinde bistüriler kullanılır.
 • Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Cerrahisi: Burun estetiği, geniz eti ameliyatları ve kulak ameliyatları gibi KBB cerrahi işlemlerinde bistüriler kullanılır.

Farklı Branşlarda Bistürinin Rolü:

 • Diş Hekimliği: Diş çekimleri, oral cerrahi müdahaleler ve diş implantasyonları gibi diş hekimliği prosedürlerinde bistüriler kullanılır.
 • Dermatoloji: Deri lezyonlarının çıkarılması, benign ve malign tümörlerin cerrahi çıkarılması gibi dermatolojik prosedürlerde bistüriler kullanılır.
 • Veteriner Cerrahi: Veteriner hekimlikte, hayvanlarda gerçekleştirilen cerrahi prosedürlerde bistüriler kullanılır. Bu, genel cerrahiden ortopediye kadar bir dizi alanda olabilir.
 • Mikrocerrahi: Mikroskop altında yapılan cerrahi işlemlerde bistüriler, küçük ve hassas kesimlerin yapılmasına olanak tanır. Bu alanda özellikle sinir onarımları ve mikroanastomoz işlemlerinde kullanılır.
 • Endoskopik Cerrahi: Endoskopik prosedürlerde bistüriler, minimal invaziv cerrahi için kullanılır. Bu, laparoskopik cerrahiden torakoskopik cerrahiye kadar bir dizi endoskopik işlemi içerir.

Bistüriler, tıp alanındaki birçok cerrahi branşında kullanılır ve farklı işlemlerde çeşitli uygulamalara sahiptir. Her branşın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan özel bistüriler, cerrahların hassas ve kontrol edilebilir kesimler yapmalarına olanak tanır.

Bistürinin Avantajları Nelerdir?

 1. Keskinlik ve Hassasiyet: Bistüriler, keskin kenarları sayesinde cerrahların kesimleri hassas bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu, cerrahi işlemlerde büyük bir avantaj sağlar.

 2. Kontrol ve Manevra Kabiliyeti: Bistüriler, cerrahın kesimler üzerinde tam kontrol sağlamasına ve cerrahi alan içinde manevra yapmasına olanak tanır. Bu, cerrahi işlemlerin daha etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

 3. Çeşitli Uygulamalar İçin Uygunluk: Farklı boyutlarda ve şekillerdeki bistüriler, çeşitli cerrahi uygulamalara uygun olarak tasarlanabilir. Bu, cerrahlara işlemlerine özgü ihtiyaçlarına göre bir bistürü seçme esnekliği sağlar.

 4. Minimal İnvaziv Cerrahi: Bistüriler, minimal invaziv cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve ameliyat sonrası komplikasyon riskinin azalmasına katkıda bulunabilir.

 5. Ekonomik ve Kolay Temin Edilebilirlik: Bistüriler genellikle ekonomik ve kolayca temin edilebilir cerrahi aletlerdir. Bu da sağlık kuruluşları için maliyet etkin bir çözüm sunar.

Bistürinin Dezavantajları Nelerdir?

 1. Kanama Riski: Bistürilerin kullanılması, kesilen dokuların kanamasına neden olabilir. Bu, cerrahi sırasında kanamanın kontrol edilmesi ve durdurulması gerektiği anlamına gelir.

 2. Enfeksiyon Riski: Bistürilerin kullanılması, cerrahi alanın enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, hijyen ve sterilizasyon önlemleri önemlidir.

 3. Doku Travması: Bistüriler, yanlış kullanıldığında veya gerektiği gibi steril olmadığında doku travmasına neden olabilir. Yanlış kesimler veya fazla baskı uygulanması, cerrahi bölgede istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

 4. Uzmanlık Gerektirir: Bistürilerin etkili bir şekilde kullanılması, cerrahi uzmanlık ve deneyim gerektirir. Uygunsuz kullanım, istenmeyen komplikasyonlara neden olabilir.

 5. Alternatif Teknolojilere Kıyasla Sınırlamalar: Gelişen cerrahi teknolojilerle birlikte, bistürilerin bazı durumlarda alternatif tekniklere kıyasla sınırlamalara sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, lazer veya elektrikle çalışan cerrahi aletler, belirli durumlarda daha kontrollü kesimler yapabilir.

Her cerrahi aletin avantajları ve dezavantajları vardır. Bistüriler, doğru ve dikkatli bir şekilde kullanıldığında birçok cerrahi prosedürde etkili ve güvenilir bir araç olabilir. Ancak, kullanımları özen ve profesyonellik gerektirir.

Bistüri Kullanım Teknikleri Nelerdir?

Bistürinin Doğru Kesme Tekniği

 • Bistürinin doğru kesim açısını belirleme: Cerrahi işlemin gereksinimlerine bağlı olarak, doğru kesim açısı belirlenmelidir.
 • Kesimin başlangıcı ve bitişi: Kesimin nerede başlayıp nerede biteceği önceden planlanmalı ve cerrah tarafından kontrol edilmelidir.

Kesim Sırasında Kontrol

 • Cerrahın ellerinin stabil olması: Cerrah, bistürü ile kesim yaparken ellerini sabit tutmalı ve gereksiz hareketlerden kaçınmalıdır.
 • Kesim hızı kontrolü: Kesim hızı, cerrahi işlemin gereksinimlerine uygun olarak ayarlanmalıdır.

Dokulara Zarar Vermemek

 • Bistürinin doğru baskısı: Gerekenden fazla baskı uygulamaktan kaçınılmalıdır. Bu, altındaki dokulara zarar verme riskini azaltır.
 • Hassas dokulara dikkat: Kesim yapılacak bölgede bulunan hassas dokulara dikkat edilmeli ve özen gösterilmelidir.

Sterilite ve Hijyen

 • Sterilizasyon: Bistürilerin sterilizasyonu, enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir. Sterilizasyon protokollerine uyulmalıdır.
 • Cerrahi alanın sterilizasyonu: Cerrahi alanın etrafındaki ekipmanlar ve ortamın steril olması sağlanmalıdır.

Bistürü Değişimi

 • Kullanılan bistürünün tipine uygun seçim: Cerrahi işlemin gereksinimlerine uygun bir bistürü seçimi önemlidir.
 • Bistürünün keskinliği: Kullanılan bistürünün keskinliği düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

Profesyonel Cerrahların Bistüri Kullanımında Dikkat Ettikleri Önemli Noktalar

Eğitim ve Deneyim

 • Cerrahların bistüri kullanımında ustalık kazanmış olmaları, doğru teknikleri uygulamalarını sağlar.

İletişim ve Ekip Çalışması

 • Cerrahlar, diğer sağlık profesyonelleri ile etkili iletişim kurmalı ve ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışmalıdır.

Hastanın Özel Durumlarına Uygunluk

 • Cerrahlar, hastanın genel sağlık durumu, alerjiler ve özel gereksinimleri gibi faktörlere dikkat ederek bistürü kullanmalıdır.

Cerrahi Planlama ve Değerlendirme

 • Cerrahlar, cerrahi işlemi önceden planlamalı ve gerektiğinde planı revize etmelidir. Cerrahi sırasında sürekli değerlendirme yapılmalıdır.

Ekipman ve Teknoloji Kullanımı

 • Profesyonel cerrahlar, en son teknolojiye sahip ekipmanları ve cerrahi aletleri etkin bir şekilde kullanmalıdır.

Hasta Güvenliği ve Etik Kurallara Uygunluk

 • Cerrahlar, hastanın güvenliğini ön planda tutmalı ve etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmelidir.

Her cerrahın eğitimi, deneyimi ve cerrahi işlemleri gerçekleştirme tarzı farklı olabilir. Ancak, bistürü kullanımında genel prensiplere uyulması, cerrahi müdahalelerin etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Gelişmiş Cerrahi Teknolojilerdeki Yer: Bistürinin Rolü

Robotik Cerrahi:

 • Bistürinin Rolü: Robotik cerrahi sistemleri, cerrahın kesimleri daha hassas ve kontrol edilebilir bir şekilde yapmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Robotik cerrahi sisteminin bir parçası olarak kullanılan bistüriler, cerrahi alan içinde mikro düzeyde hareketlilik sağlayarak cerraha daha fazla kontrol ve hassasiyet sunar.
 • Avantajlar:
  • Daha küçük kesiler: Robotik cerrahi sistemi, geleneksel cerrahiye kıyasla daha küçük kesilere izin verir, bu da hastaların iyileşme sürecini hızlandırabilir.
  • 3D görüntüleme: Cerrah, robotik cerrahi sistemi sayesinde üç boyutlu görüntülerle çalışabilir, bu da cerrahi alanın daha ayrıntılı bir şekilde gözlemlenmesini sağlar.
  • Uzaktan kontrol: Robotik cerrahi, cerrahın uzaktan kontrol edilebilmesine olanak tanır, bu da uzak yerleşimli cerrahi müdahalelerde kullanışlı olabilir.

Lazer Teknolojisi

 • Bistürinin Rolü: Lazer teknolojisi, cerrahi işlemlerde doku kesimi ve koagülasyonunu sağlamak için kullanılır. Lazer ile çalışan bistüriler, dokuları hassas bir şekilde keserek ve aynı zamanda kanamayı kontrol ederek cerrahi müdahaleleri optimize edebilir.

 • Avantajlar:

 • Kanamayı azaltma: Lazer teknolojisi, kesim sırasında kanamayı azaltabilir, bu da cerrahi sırasında daha temiz bir görüş ve daha az doku travması anlamına gelir.
 • Sterilizasyon: Lazer ısısı, cerrahi alanı sterilize edebilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.
 • Kılcal damarların kapatılması: Lazer, küçük kılcal damarları kapatmak ve cerrahi alanı temizlemek için kullanılabilir.

Bistürisiz Cerrahi Tekniklerle Kıyaslanması

Avantajlar:

  • Doku Travması Azaltma: Geleneksel bistürü kullanımına kıyasla, bistürisiz cerrahi teknikler, dokulara daha az travma uygular ve dolayısıyla iyileşme sürecini hızlandırabilir.
  • İz Kalıntısı Olmaması: Bistürisiz cerrahi, genellikle iz bırakmayan veya minimal iz bırakan prosedürleri içerir. Bu, estetik açıdan daha avantajlı olabilir.
  • Minimal Kanama: Bazı bistürisiz teknikler, minimal invaziv cerrahi yaklaşımlarla uygulandığında, kanama miktarını azaltabilir.

Dezavantajlar:

  • Eğitim Gerekliliği: Bistürisiz cerrahi tekniklerin uygulanması genellikle uzmanlık ve özel eğitim gerektirir.
  • Teknolojiye Bağımlılık: Gelişmiş teknolojiler, maliyetli olabilir ve bazı sağlık kuruluşlarında bu teknolojilere erişim sınırlı olabilir.

Her bir teknik, cerrahi işlemin türüne, cerrahın uzmanlığına ve hastanın durumuna bağlı olarak avantajlar ve dezavantajlar sunar. Uygun teknik seçimi, cerrahın hedeflerine, hastanın ihtiyaçlarına ve mevcut teknolojiye bağlı olarak belirlenmelidir.

Bistüri Hijyeni ve Sterilizasyonu Nasıl Olmalıdır?

Bistürilerin Sterilizasyon Süreçleri:

 • Autoklav Sterilizasyonu: Autoklav, yüksek sıcaklık ve basınç altında buhar kullanarak cerrahi aletleri sterilize etmek için kullanılan bir cihazdır. Bistüriler, autoklavda belirli bir süre boyunca bu buhar ve sıcaklık altında tutularak sterilize edilir.
 • Kimyasal Sterilizasyon: Bistüriler, kimyasal sterilizasyon için özel solüsyonlar veya gazlar kullanılarak sterilize edilebilir. Bu yöntem, hassas malzemelerin autoklavda zarar görmesini önler.
 • Gama Işınlama: Bistüriler, radyasyon ile sterilize edilebilir. Gama ışınları, mikroorganizmaların DNA ve RNA’sını bozar, böylece bunları öldürür ve cerrahi aletleri steril hale getirir.

Hijyen Standartlarına Uygun Kullanım İçin Alınması Gereken Önlemler:

 • Tek Kullanımlık Bistürilerin Tercih Edilmesi: Mümkünse, tek kullanımlık bistüriler tercih edilmelidir. Bu, her hastadan sonra kullanılan ve steril olduğundan emin olunan bir uygulamadır.
 • Steril Paketleme: Sterilize edilen bistürilerin, kullanıma kadar olan süreçte steril kalmasını sağlamak için özel paketleme malzemeleri kullanılmalıdır.
 • Steril Olmayan Ellerle Temasın Önlenmesi: Steril bir ortamda çalışırken, cerrah ve diğer sağlık personeli steril eldiven kullanmalı ve sterilize edilen bistürilere sadece steril eldivenle dokunmalıdır.
 • Hijyenik Çalışma Ortamı: Cerrahlar, cerrahi işlemleri gerçekleştirdikleri ortamı hijyenik tutmalıdır. Bu, steril olmayan ekipmanların cerrahi alanına getirilmemesi, temizlik standartlarına uyulması ve cerrahi giysilerin uygun şekilde kullanılması anlamına gelir.
 • Sterilizasyon Kontrolleri: Sterilizasyon sürecinin etkinliğini sağlamak için düzenli sterilizasyon kontrolleri yapılmalıdır. Bu, sterilizasyon cihazlarının ve süreçlerin düzgün çalıştığını doğrulamak için gerekli olan bir prosedürdür.
 • Cerrahi Takımın Doğru Saklanması: Sterilize edilen bistüriler, uygun bir şekilde saklanmalıdır. Özel cerrahi takımlar, steril bir ortamda özel dolaplarda muhafaza edilmelidir.
 • Ekipman ve Yüzey Temizliği: Cerrahi işlemler öncesi ve sonrasında ekipmanlar ve cerrahi alanın yüzeyleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Bu önlemler, hijyen standartlarına uygun bir cerrahi ortam sağlamak ve hastaların güvenliğini maksimize etmek için önemlidir. Cerrahi ekibin, sterilizasyon süreçlerine ve hijyen standartlarına dikkat etmesi, enfeksiyon riskini azaltmada kritik bir rol oynar.